Christian Tissier


Christian Tissier

Christian Tissier urodził się w Paryżu w 1951 roku. Jako dziecko rozpoczął treningi Judo. W wieku 11 lat zaczął ćwiczyć Aikido pod kierunkiem Sensei Tavernier, a później Sensei Nakazano. Mając 18 lat po zdaniu matury wyjechał do Japonii, by tam kontynuować naukę. Planował wrócić po 6 miesiącach, pozostał jednak 7 lat. Trenował pod kierunkiem wielu wybitnych nauczycieli - między innymi Doshu Sensei i Yamaguchi Sensei. Równocześnie z Aikido poznawał tajniki japońskiej szermierki Ken Jutsu, a później także kick boxingu.

Christian Tissier wrócił do Francji w lipcu 1976 roku posiadając 4 dan Aikido. Po przyjeździe otworzył swoją szkołę w Paryżu, gdzie do dzisiaj prowadzi treningi. W 1980 roku otrzymał stopień 5 dan, 
a w 1985 roku bardzo prestiżowy 6 dan dający mu jednocześnie status shihana. Był wtedy we Francji jedyną obok Sensei Nobuyoshi Tamury osobą mogącą nadawać stopnie mistrzowskie.

W kwietniu 1997 roku Sensei Christian Tissier otrzymał z Hombu Dojo stopień 7 dan Aikikai. Jest uważany za jednego z najwybitniejszych i najpopularniejszych mistrzów Aikido w Europie.

W styczniu 2016 roku podczas uroczystości Kagamibiraki Sensei Christian Tissier jako pierwszy na świecie człowiek spoza Japonii otrzymał w Hombu Dojo stopień 8 dan Aikikai. Obecnie przez wiele osób jest uważany za jednego z najwybitniejszych i najpopularniejszych mistrzów Aikido w Europie i na Świecie.

W listopadzie tego roku Sensei będzie gościł w Krakowie na stażu zorganizowanym przez KSA wszystkich chętnych zapraszamy bardzo serdecznie.
Christian