Słowniczek


NAJCZĘŚCIEJ PADANE ZWROTY I WYRAŻENIA

ai

 

        

dosłownie harmonizowanie, jednoczenie, zasada harmonii i integracji

 

ai-hanmi

 

 

postawa harmonijna - obaj ćwiczący stoją naprzeciw siebie w tej samej postawie

 

aiki

 

 

 

dosłownie harmonijne oddziaływanie (zjednoczenie) ki; wszystkie rzeczy we wszechświecie powstają dzięki oddziaływaniu pozytywnego i negatywnego ki; celem treningu aikido jest poszukiwanie harmonii własnego ki z ki partnera i ki wszechświata

 

aikido

 

 

dosłownie droga harmonii; nazwę tę przyjął Morihei Ueshiba dla określenia swojego unikalnego systemu

 

aiki-taiso

 

 

podstawowe ćwiczenia w aikido; rozgrzewka

 

arigato
gozaimas-ta

 

 

dosłownie dziękuję; formuła wypowiadana na końcu treningu, a także w trakcie po zakończeniu ćwiczenia z partnerem

 

ashi

 

 

stopa, noga

 

ashi-sabaki

 

 

ćwiczenia przemieszczeń, obejmują: ayumi-ashi, suri-ashi, tsugi-ashi

 

atemi

 

 

uderzenie we wrażliwy punkt ciała , ma na celu rozproszenie uwagi przeciwnika

 

ayumi-ashi

 

 

krok przestawny

 

bokken

 

 

drewniana imitacja miecza używana w celach treningowych

 

chu

 

 

środek

 

chudan

 

 

poziom środkowy - od pasa do barków (określenie wysokości ataku)

 

dan

 

 

stopień mistrzowski

 

do

 

 

dosłownie droga; metoda, sposób wewnętrznego doskonalenia się

 

dojo

 

 

dosłownie miejsce drogi; miejsce, gdzie poszukuje się do, sala ćwiczeń w sztukach walki

 

domo arigato

 

 

dziękuję bardzo

 

eri

 

 

kołnierz

 

eri-tori

 

 

atak polegający na uchwyceniu (trzymaniu) kołnierza partnera

 

funakogi-undo

 

 

dosłownie ruch wiosłowania; jedno z ćwiczeń wprowadzających służące do poprawienia pracy bioder, wypracowania mocnej, stabilnej postawy oraz do koordynacji oddychania z pracą ciała

 

gaku

 

 

kaligrafia z nazwą szkoły, mottem lub myślą filozoficzną zawieszana na ścianie w centralnym miejscu dojo

 

gedan

 

 

poziom niski - od pasa w dół (określenie wysokości ataku)

 

gi

 

 

tradycyjny ubiór używany w większości sztuk walki

 

gyaku

 

 

przeciwny, odwrotny

 

gyaku-hanmi

 

 

postawa przeciwna, lustrzana - jeden z ćwiczących stoi w lewej postawie, drugi w prawej

 

hakama

 

 

tradycyjne, szerokie spodnie samurajów noszone przez aikidoków (w Polsce - od 2 kyu)

 

hanmi

 

 

postawa, pozycja

 

hanmi-hantachi-waza

 

 

techniki wykonywane w pozycji `siedząco-stojącej` - broniący się siedzi, a atakujący stoi

 

happo-giri

 

 

cięcie w ośmiu kierunkach

 

hara

 

 

brzuch, centrum, miejsce skupiania się energii witalnych człowieka

 

hidari

 

 

lewy, lewostronny

 

hidari-kamae

 

 

postawa, w której lewa noga wysunięta jest do przodu

 

hiji

 

 

łokieć

 

hiji-dori

 

 

atak polegający na uchwyceniu (trzymaniu) za łokcie

 

irimi

 

 

podstawowe wejście, ruch do przodu, wejście w partnera

 

irimi-tenkan

 

 

krok w przód i zwrot przez plecy o 180 stopni

 

irimi-nage

 

 

rzut, wykorzystujący wejście (irimi)

 

jiyu-waza

 

 

metoda treningu - tori wykonuje dowolne techniki przy ustalonym ataku

 

jo

 

 

drewniany kij

 

jodan

 

 

poziom wysoki - powyżej barków (określenie wysokości ataku)

 

kaiten

 

 

okrągły

 

kaiten-ashi

 

 

krok do przodu i zwrot w miejscu (tenkai-ashi)

 

kakari-geiko

 

 

metoda treningu - tori wykonuje technikę na kilku kolejno atakujących go uke

 

kamae

 

 

postawa

 

kata

 

 

dosłownie forma; ćwicząc formy ustalone przez twórcę danej sztuki dąży się do harmonijnego rozwoju ciała i umysłu

 

kata

 

 

ramię

 

kata-dori

 

 

atak polegający na uchwyceniu (trzymaniu) za rękaw (ramię)

 

katate-dori

 

 

atak polegający na uchwyceniu (trzymaniu) przedramienia przeciwnika

 

katate-ryote-dori

 

 

atak polegający na uchwyceniu (trzymaniu) dwoma rękami przedramienia partnera - nazwa stosowania zamiennie z morote-dori

 

ken

 

 

miecz

 

ki

 

 

siła, energia wewnętrzna, duch

 

kiai 

dosłownie nastrój, usposobienie, charakter, również okrzyk; jest to przenikliwy okrzyk wydobywający się z głębi ciała (z brzucha); na płaszczyźnie duchowej oznacza emanowanie energii witalnej

 

kihon

 

 

podstawowy, bazowy

 

kihon-waza

 

 

techniki wykonywane w sposób podstawowy, bazowy

 

kiri

 

 

ostrze

 

koho

 

 

do tyłu

 

koho-kaiten-ukemi

 

pad miękki, przetoczenie do tyłu - nazwa stosowana zamiennie z ushiro-ukemi

 

koho-tenkai-ashi

 

 

obrót przez plecy o 180 stopni

 

koho-ukemi

 

 

pad twardy do tyłu

 

kokyu

 

 

oddech, siła oddechu

 

kokyu-nage

 

 

dosłownie rzut oddechem - rzut wykorzystujący siłę ataku przeciwnika

 

koshi

 

 

biodro

 

koshi-nage

 

 

rzut przez biodro

 

kote

 

 

nadgarstek (dosłownie mała ręka)

 

kote-gaeshi

 

 

rzut wykonywany poprzez wykręcenie nadgarstka

 

kubi

 

 

szyja

 

kubishime

 

 

atak od tyłu polegający na duszeniu przeciwnika przedramieniem

 

kyu

 

 

stopień uczniowski

 

ma-ai

 

 

dystans

 

mae

 

 

przód

 

mae-geri

 

 

atak polegający na prostym kopnięciu przeciwnika

 

mae-ukemi

 

 

pad miękki, przetoczenie do przodu - nazwa stosowania zamiennie z zenpo-kaiten-ukemi

 

men

 

 

głowa

 

men-uchi

 

 

uderzenie w głowę po linii prostej

 

migi

 

 

prawy, prawostronny

 

migi-kamae

 

 

postawa, w której prawa noga wysunięta jest do przodu

 

morote-dori

 

 

atak polegający na uchwyceniu (trzymaniu) dwoma rękami przedramienia partnera, nazwa stosowania zamiennie z katate-ryote-dori

 

mune

 

 

pierś, tors, korpus

 

mune-dori

 

 

atak polegający na uchwyceniu (trzymaniu) za przód (klapy) kimona

 

nage

 

 

rzut

 

nage-waza

 

 

techniki rzutów

 

omote

 

 

ruch do wewnątrz (przed partnera)

 

omote-waza

 

 

ogólna nazwa wersji technik wykorzystujących wejście przed partnera

 

onegae-shimasu

 

 

dosłownie: proszę mnie nauczyć - formuła wypowiadana na początku treningu, a także w trakcie przed rozpoczęciem ćwiczenia

 

osae

 

 

naciskać, dźwignia

 

osae-waza

 

 

techniki dźwigni (unieruchomień)

 

O-Sensei

 

 

dosłownie Wielki Nauczyciel - tytuł Morihei Ueshiba - twórcy aikido

 

randori

 

 

metoda treningu - tori wykonuje dowolne techniki na kilku równocześnie atakujących go uke

 

ryo-kata-dori

 

 

atak polegający na uchwyceniu (trzymaniu) dwoma rękami za ramiona partnera (rękawy)

 

ryo-te

 

 

dwie ręce

 

ryote-dori

 

 

atak polegający na uchwyceniu dwoma rękoma za dwie ręce przeciwnika

 

seiza

 

 

siad japoński

 

sensei

 

 

nauczyciel (sztuki walki)

 

shihan

 

 

mistrz - formalny tytuł

 

shi-ho

 

 

cztery kierunki

 

shiho-giri

 

 

cięcie w czterech kierunkach

 

shiho-nage

 

 

rzut (w czterech kierunkach)

 

shikko

 

 

sposób przemieszczania się w pozycji klęcznej

 

shomen

 

 

od przodu

 

shomen-uchi

 

 

cięcie proste z góry na głowę przeciwnika

 

soto

 

 

zewnętrzna strona, na zewnątrz

 

suburi

 

 

indywidualne techniki ćwiczeń przy użyciu bokken i jo

 

suri-ashi

 

 

krok dostawny (badanie gruntu)

suwari-waza

 

 

techniki wykonywane w pozycji siedzącej lub klęczącej

 

tachi-waza

 

 

techniki wykonywane w pozycji stojącej

 

tai-sabaki

 

 

ćwiczenia zwrotów i obrotów ciała, obejmuje m.in. tenkan, irimi-tenkan

 

tanto

 

 

drewniana imitacja noża

 

te

 

 

ręka

 

tegatana

 

 

dosłownie ręka-miecz

 

tekubi

 

 

nadgarstek - nazwa stosowana zamiennie z kote

 

tenchi-nage

 

 

rzut niebo-ziemia

 

tenkan

 

 

obrót, zejście z linii ataku poprzez obrót

 

tenkai-ashi

 

 

zwrot w miejscu (na śródstopiu) o 180 stopni

 

tori

 

 

partner wykonujący technikę

 

tsugi-ashi

 

 

krok dostawny

 

tsuki

 

 

uderzenie, cios po linii prostej

 

uchi

 

 

do środka, do wewnątrz; cięcie, cios

 

uke

 

 

partner atakujący, na którym wykonuje się technikę

 

ukemi

 

 

obrona, pad, przewrót

 

ukemi-waza

 

 

techniki padów i przewrotów

 

undo

 

 

ćwiczenia służące budowaniu brzusznej siły oddechu

 

ura

 

 

odwrotnie, do tyłu, ruch na zewnątrz (za partnera)

 

ura-waza

 

 

ogólna nazwa wersji technik wykorzystujących zejście z linii ataku

 

uchi-tenkai-ashi

 

 

obrót przez plecy o 90 stopni

 

ushiro

 

 

tył, z tyłu, do tyłu

 

ushiro-kubishime

 

 

atak z tyłu z duszeniem

 

ushiro-ryote-dori

 

 

uchwyt z tyłu, obiema rękami za obie ręce

 

ushiro-tenkai-ashi

 

 

obrót przez plecy o 360 stopni

 

ushiro-ukemi

 

pad miękki, przetoczenie do tyłu - nazwa stosowana zamiennie z koho-kaiten-ukemi

 

   

 

ushiro-waza

 

 

techniki obrony przed atakiem z tyłu

 

waza

 

 

techniki

 

yoko

 

 

bok, w bok, w kierunku bocznym

 

yoko-men-uchi

 

 

atak okrężny, na głowę (skroń) lub szyję

 

yoko-tenkai-ashi

 

 

obrót przez plecy o 270 stopni

 

yoko-ukemi

 

 

pad twardy w bok

 

zempo

 

 

do przodu

 

zempo-kaiten-ukemi

 

 

pad miękki, przetoczenie do przodu - nazwa stosowania zamiennie z mae-ukemi

 

zempo-ukemi

 

pad twardy do przodu